Tematy prac licencjackich z socjologii

Tematy prac licencjackich z socjologii – przykłady

Prace licencjackie z socjologii

Tematy prac licencjackich z socjologii są bardzo zróżnicowane. W poniższym tekście skupimy się na przedstawieniu przykładowych tematów na tego typu prace licencjackie. Należy pamiętać, że wybór naszego tematu musi być dobrze przedyskutowany z naszym promotorem. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że temat, który wybraliśmy, jest odpowiedni.

Dobry temat to “Percepcja hazardu w polskim społeczeństwie”. W temacie tym trzeba napisać, co polskie społeczeństwo uważa o hazardzie. Aby skutecznie zbadać te opinie, należy  przeprowadzić odpowiednią ankietę.  Można też zadać w ankiecie pytanie, odnośnie preferowanych  przez ankietowanych form uprawianego hazardu.

Kolejny dobry temat to “Losy dorosłych dzieci alkoholików”. Jest to temat bardzo ciekawy temat, który pokazuje, jak dorosłe dzieci alkoholików radzą sobie w polskim społeczeństwie. W temacie tym oczywiście trzeba przeprowadzić ankietę wśród osób, których rodzice w przeszłości byli alkoholikami.

Następny dobry temat to “Problem frankowiczów w społeczeństwie polskim”.  Temat ten jest bardzo ciekawy i aktualny. W temacie tym należy wskazać, ilu osób konkretnie problem kredytów frankowych dotyczy i jaki to ma wpływ na ogół społeczeństwa. Można temat wzbogacić o poglądy frankowiczów na dane tematy.

Klasyczne tematy  z socjologii dotyczą rynku pracy. Przykładowy temat z tego zakresu może nosić nazwę “Zmiany na polskim rynku pracy w latach XXXX- XXXX”. Temat ten jest bardzo ciekawy. Bazując na rozmaitych źródłach, można określić stan polskiego rynku pracy oraz panujące na nim trendy,

Temat, który jest bardzo ciekawy to “Samobójstwa i próby samobójcze w społeczeństwie polskim”. Temat ten jest bardzo konkretny. Należy tu przedstawić, jak ilość samobójstw kształtowała się na przestrzeni lat. Można również dotrzeć do osób, które próbowały popełnić samobójstwo i spytać się o motywy, które skłoniły ich do tego typu czynów.

Tematy prac licencjackich z socjologii – rozmaite rozważania.

Tematy prac licencjackich z socjologii są bardzo różnorodne. Wybrać należy nie tylko taki temat, który nas fascynuje, ale również wiąże się z konkretnymi perspektywami zawodowymi. Socjologia w każdym razie jest bardzo fascynującą dziedziną nauki.

Dodaj komentarz